godlo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
w Środzie Wielkopolskiej

EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY

W dniu 08.11.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Środzie Wielkopolskiej, nastąpiło oficjalne otwarcie Ekopracowni, która powstała w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY,  realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach konkursu należało przygotować kreatywny 2-minutowy filmik, ukazujący działania, jakie podejmuje społeczność uczniowska na rzecz ochrony środowiska oraz opracowanie programu edukacyjnego z uwzględnieniem wykorzystania Ekopracowni.

W ramach wygranej sfinansowano całkowity remont sali wraz z jej umeblowaniem oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu laboratoryjnego, tj. mikroskopy, szkielet, lupy, poziomice, modele, globusy, pojemniki do segregacji odpadów. Przyczyniło się to do podniesienia jakości edukacji ekologicznej w szkole.

Skip to content