godlo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
w Środzie Wielkopolskiej

22 Października 2022
– Dzień, gdy nasza szkoła zyskała tożsamość

22 października 2022 roku to data, którą zapiszemy wyraźnymi zgłoskami na kartach historii naszej szkoły. To właśnie tego dnia, podczas uroczystego wydarzenia, otrzymaliśmy imię Ignacego Łukasiewicza – postaci, której geniusz i pasja odcisnęły niezatarte piętno w dziejach nauki i przemysłu.

To wydarzenie nie było jedynie formalnością. Nadanie imienia szkole stało się aktem symbolicznym, który z jednej strony był przypieczętowaniem kilkuletniego projektu „Być jak Ignacy”, z drugiej zaś otworzył przed nami nowy rozdział.

Dla nas wszystkich było to wyraźne potwierdzenie, że oto stajemy się częścią większej społeczności, że nasza szkoła ma swoją tożsamość, swoją misję i wzorzec do naśladowania.

To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło w murach szkoły nie tylko uczniów, ich rodziców i nauczycieli, ale również przedstawicieli władz miasta, dumnych absolwentów oraz przedstawicieli Fundacji Muzeum Imienia Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także Pani Haliny Osinskiej z Gorlic, której talent literacki wpłynął na treść sztuki przedstawionej podczas uroczystości oraz osób, które od lat wspierają działania koła naukowego „Być jak Ignacy”.

W obecności tak wyjątkowych gości nadanie imienia szkole stało się nie tylko ceremonią, ale również spotkaniem pokoleń, inspiracją do dalszej pracy nad edukacją i rozwijaniem dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. Świętego Józefa. Ks. dr Wiesław Garczarek (absolwent SP3) poświęcił sztandar, który został ufundowany przez prezesa Fundacji Muzeum im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Nie był on zwykłym insygnium, ale fragmentem historii, który dotarł do nas z miejsca, skąd Ignacy Łukasiewicz zaczął swoją drogę. Jego widok był jak most, który przekraczał przestrzeń i czas, łącząc dawne czasy z teraźniejszością naszej szkoły.

Uroczystości nadania imienia przewodniczyli nam dwaj niezwykli mistrzowie sceny – pani Olga Malinowska, emerytowana nauczycielka języka polskiego i jej wychowanek, teraz nauczyciel w naszej szkole – pan Paweł Miłostan. Słowa, które płynęły z ich ust, były jak melodia, której każda nuta korespondowała z emocjami zgromadzonej społeczności.

Wśród podniosłego nastroju pojawił się też taneczny akcent. Uczniowie klasy 6d, poprzez poloneza pokazali, że tradycja może być źródłem siły i piękna. Ich każdy gest, każdy krok był pełen wdzięku i szlachetności, jakby chcieli oni podkreślić, że polonez to nie tylko taniec dworski, lecz także forma wyrażania szacunku dla wartości, które niesie ze sobą nadanie szkole imienia.

W świat Ignacego Łukasiewicza wprowadził nas spektakl pt. “Rozjaśniał mroki nocy i umysły”, który idealnie odzwierciedlał ducha wydarzenia. Scenariusz tej poruszającej historii napisała Pani Halina Osinska, emerytowana nauczycielka języka polskiego z Gorlic, która przemyślane słowa wplotła w kształtujący się mit Ignacego Łukasiewicza.

Sztuka przenosiła nas w czas, kiedy Ignacy Łukasiewicz pracował nad lampą naftową, która ostatecznie stała się symbolem jego geniuszu. Widowisko było jednocześnie nostalgiczne i inspirujące, zdolne poruszyć serca zarówno młodszych, jak i starszych widzów.

W dniu, kiedy nasza szkoła zatętniła nowym życiem pod imieniem Ignacego Łukasiewicza, serce uroczystości biło także w rytmie wzniosłej piosenki, której słowa i melodię stworzyła Agnieszka Jasień – młoda gorliczanka. Chórek szkolny, wzbogacił ceremonię swoim wzruszającym wykonaniem. Głosy uczniów, niosące treść o życiu i dokonaniach Ignacego Łukasiewicza, brzmiały jak śpiewające kartki historii.

Nadanie imienia Ignacego Łukasiewicza Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej to nie tylko symboliczny gest, ale także wyraz szacunku dla dziedzictwa naukowego i przemysłowego. Szkoła stała się nie tylko miejscem edukacji, lecz również inspiracją do marzeń i osiągnięć, dokładnie tak, jak Ignacy Łukasiewicz, który swoją wyjątkową wizją zapisał się na kartach historii.

Dzisiaj z nadzieją patrzymy w przyszłość tej nowo nazwanej placówki, wierząc, że imię Ignacego Łukasiewicza będzie dla uczniów bodźcem do rozwijania swoich pasji i osiągania nieosiągalnych pozornie celów. Niech ta szkoła kontynuuje tradycję kształtowania nie tylko umysłów, ale również charakterów, tworząc przyszłe pokolenia myślicieli, wynalazców i liderów.

Skip to content