godlo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
w Środzie Wielkopolskiej

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI NA LEKCJI MATEMATYKI
Z UCZNIAMI Z KLASY VIIIf

Klasa VIIIf poznała zadania z multimedialne pracowni przedmiotowych z matematyki, które zostały zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Uczniowie powtórzyli wiadomości z wiedzy o trójkątach oraz kątach. Mogli przypomnieć sobie o rodzajach oraz własnościach trójkątów. Obliczali również miary kątów przyległych oraz szukali kątów odpowiadających i naprzemianległych.

Uczniowie mogli poznać platformę edukacyjną Dzwonek.pl wspierająca nauczanie interaktywne. Platforma ta jest jedną z multimedialnych pracowni przedmiotowych zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Karolina Jaśkowiak

Skip to content