godlo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
w Środzie Wielkopolskiej

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI NA LEKCJI MATEMATYKI
Z UCZNIAMI Z KLASY VIIIg

Na lekcji matematyki w listopadzie uczniowie klasy VIIIg rozwiązywali zadania z multimedialnych pracowni przedmiotowych z matematyki, które zostały zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Uczniowie powtórzyli wiadomości z wiedzy o podstawowych figurach geometrycznych oraz przypomnieli wiedzę o kątach. Podczas obliczania długości odcinków uczniowie uruchomili wirtualną linijkę, z której uczyli się korzystać. Przy rozwiązywaniu zadań związanych z kątami, uruchamiali wirtualny kątomierz. Mogli przypomnieć sobie o rodzajach oraz własnościach kątów. Obliczali miary kątów.

Uczniowie mogli poznać platformę edukacyjną Dzwonek.pl wspierająca nauczanie interaktywne. Platforma ta jest jedną z multimedialnych pracowni przedmiotowych zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Karolina Jaśkowiak

Skip to content