godlo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
w Środzie Wielkopolskiej

UBEZPIECZENIE NNW

W roku szkolnym 2022/2023 dzieci uczące się w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej, zostają objęte ochroną ubezpieczeniową Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w COMPENSA TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Ubezpieczenie dzieci jest dobrowolne.

Skip to content