godlo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
w Środzie Wielkopolskiej

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,CANVA NA LEKCJI”

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Międzynarodowym projekcie ,,Canva na lekcji”, który będzie realizowany w ramach lekcji informatyki.

Cele projektu to przede wszystkim:

  • wprowadzenie ucznia w świat wartości,
  • kształtowanie postaw dobra, prawdy i piękna oraz dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne,
  • dbanie o rozwój i budowanie relacji społecznych,
  • twórcze działania uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w sposób odpowiedzialny,
  • wsparcie edukacji informatycznej i medialnej poprzez naukę projektowania graficznego online w darmowym serwisie Canva dla edukacji.

Projekt pozwoli wesprzeć uczniów w rozwoju istotnych kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy projektowej i współpracy.

Skip to content