godlo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
w Środzie Wielkopolskiej

TEATR KULTURKA

To nie kawał, to karnawał!

Kolejne spotkanie z Kulturką przeniosło dzieci do karnawałowej Wenecji. Commedia dell’arte na zabawie oparte. Komizm postaci na jakości nie stracił, gdy przewodnikiem po podróży był niemy Arlekin, który zabrał uczniów w plastyczną podróż, odsłaniając elementy zabawnego, animacyjnego
i improwizowanego przedsięwzięcia. Na scenie pojawili się również Dottore oraz pokojówka Kolombina. Aktorzy wspólnie z dziećmi odkryli nietypowe obyczaje i tajemnice, które kryją się pod weneckimi maskami.

Commedia dell’arte to typ widowiska scenicznego powstały we Włoszech, przedstawiany w XVI w. / XVIII w., nazywano ją także commedia all’improvviso (komedia improwizowana). Powtarzalność postaci scenicznych w każdym scenariuszu doprowadziła do utrwalenia się pewnych komicznych typów, o charakterystycznym wyglądzie i zachowaniu, zwanych maskami i w maskach często występujących. W commedii dell’arte po raz pierwszy na scenę zostały dopuszczone kobiety, zaś wszyscy aktorzy byli zawodowcami umiejącymi pisać i czytać.

Do następnego spotkania!

Anna Lemańska

Skip to content