godlo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
w Środzie Wielkopolskiej

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Zdrowie uważane jest za jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pojmuje się je nie tylko jako brak choroby czy niepełnosprawności, ale również jako stan dobrego samopoczucia zarówno fizycznego, jak i społecznego.

W zdrowiu upatruje się często podstaw szczęścia. Każdy chciałby zachować je jak najdłużej. Mówi się nawet, że ideałem byłoby żyć długo i umierać zdrowym. Cierpienia, jakich doświadczamy wskutek chorób, zmieniają często życie w koszmar, nie pozwalają cieszyć się jego blaskiem i wspaniałościami.
Wg naukowców możliwość długiego i zdrowego życia ograniczona jest przez cztery następujące czynniki: brak dostatecznej aktywności fizycznej, niewłaściwe odżywianie się, uzależnienia i stres.

Znane przysłowie mówi, że “Każdy człowiek jest kowalem własnego losu”. Mądrość tego powiedzenia odnosi się również do kwestii związanych ze zdrowiem. To od naszych decyzji, wyborów zależy poziom naszej sprawności i jakości życia. Nie bez powodu ktoś kiedyś powiedział “Twoje zdrowie w Twoich rękach”. Ponieważ jednak nie jest ono darem danym nam na całe życie, o utrzymanie jego dobrego stanu musimy nieustannie zabiegać.

Pracownicy naszej szkoły od wielu lat podejmują szereg działań związanych z promocją zdrowia. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia, np.:

  • TRZYMAJ FORMĘ
  • ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE
  • BĄDŹMY ZDROWI – WIEMY, WIĘC DZIAŁAMY
  • CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS,
  • NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ
  • BEZPIECZNA SZKOŁA
  • SZKOŁA BEZ PRZEMOCY,
  • DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
  • WARZYWA I OWOCE W SZKOLE

Mamy świetny program profilaktyczny, realizujemy treści ścieżki prozdrowotnej i ekologicznej.
Dlatego też poczyniliśmy starania o włączenie nas do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Definicja takiej szkoły zakłada, że jest to miejsce, gdzie wyposaża się uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów mających na celu poprawę własnego zdrowia. Tworzenie takiej szkoły jest długotrwałym, w zasadzie niekończącym się procesem. Podejmujemy jednak to wyzwanie z wielkim entuzjazmem.

Mamy nadzieję, że po zrealizowaniu wszystkich wyznaczonych zadań otrzymamy Certyfikat i zaszczytny tytuł SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE. Będzie on potwierdzeniem naszych działań w zakresie promocji zdrowia. Trudno nam jednak będzie to osiągnąć bez Państwa wsparcia, bo to przecież Państwo jako rodzice jesteście pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami i wychowawcami Waszych dzieci. Liczymy na to, że staniecie się Państwo naszymi partnerami i sojusznikami w propagowaniu wśród dzieci tematyki prozdrowotnej.

Skip to content