godlo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
w Środzie Wielkopolskiej

Program profilaktyczny
,,SMAK ŻYCIA, CZYLI DEBATA O DOPALACZACH”

W środę 11 października uczniowie klas ósmych naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu zatytułowanym “Smak życia czyli debata o dopalaczach”. Jest to program profilaktyczno-edukacyjny, którego celem jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat dopalaczy i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenie ostrożności i zmniejszenie otwartości na kontakty z tymi produktami. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i zostało zorganizowane we współpracy z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej.

Skip to content