godlo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
w Środzie Wielkopolskiej

Absolwenci

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Środzie Wielkopolskiej to obywatel Europy XXI wieku, który:

  • w swoim postępowaniu dąży do prawdy,
  • jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
  • wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
  • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
  • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Środzie Wielkopolskiej to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu, kocha swoją Ojczyznę.

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Środzie Wielkopolskiej to człowiek:

  • umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
  • twórczo myślący,
  • umiejący skutecznie się porozumiewać,
  • umiejący stale się uczyć i doskonalić,
  • umiejący planować swoją pracę i ją organizować.

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Środzie Wielkopolskiej to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący i prowadzący zdrowy styl życia, altruista.

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Środzie Wielkopolskiej to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

LOSY ABSOLWENTÓW

ABSOLWENCI 2022/2023

PODSUMOWANIEABSOLWENTÓWLO
Środa
ZSR
Środa
CKUiZ
Środa
LO ZSZ
Środa
inne
RAZEM205538752175

ABSOLWENCI 2021/2022

PODSUMOWANIEABSOLWENTÓWLO
Środa
ZSR
Środa
CKUiZ
Środa
LO ZSZ
Środa
inne
RAZEM2135293411314

ABSOLWENCI 2020/2021

PODSUMOWANIEABSOLWENTÓWLO
Środa
ZSR
Środa
CKUiZ
Środa
LO ZSZ
Środa
inne
RAZEM127393335713

ABSOLWENCI 2019/2020

PODSUMOWANIEABSOLWENTÓWLO
Środa
ZSR
Środa
CKUiZ
Środa
LO ZSZ
Środa
innebrak
informacji
RAZEM120333535881

ABSOLWENCI 2018/2019

PODSUMOWANIEABSOLWENTÓWLO
Środa
ZSR
Środa
CKUiZ
Środa
LO ZSZ
Środa
inne
RAZEM12337373919

ABSOLWENCI 2015/2016

PODSUMOWANIEABSOLWENTÓWGIM 1GIM 3KEGLIKGIM ZSAinne
RAZEM106253325203

ABSOLWENCI 2014/2015

PODSUMOWANIEABSOLWENTÓWGIM 1GIM 3KEGLIKGIM ZSAinne
RAZEM12234411235

ABSOLWENCI 2013/2014

PODSUMOWANIEABSOLWENTÓWGIM 1GIM 3KEGLIKGIM ZSAinne
RAZEM111413118201

ABSOLWENCI 2012/2013

PODSUMOWANIEABSOLWENTÓWGIM 1GIM 3KEGLIKGIM ZSAinne
RAZEM10127277382

ZNANI ABSOLWENCI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

Na przełomie wielu lat absolwenci naszej szkoły stali się osobami znanymi i cenionymi nie tylko w środowisku lokalnym, ale również w świecie. Poniżej przedstawimy tych absolwentów, którzy realizują się zawodowo, spełniając swoje pasje czy marzenia. Są lub byli cenionymi profesorami, lekarzami, nauczycielami, sportowcami czy urzędnikami, od których decyzji zależy przyszłość naszego miasta czy powiatu.

Mamy nadzieję, że nazwiska tych osób będą znakomitą motywacją do nauki dla naszych obecnych i przyszłych uczniów.

NAUKOWCY:

prof. dr hab. dr h. c. Lech Szajdak – doktor farmacji, profesor agronomii, Dr Honoris Causa Uniwersytetu w Estonii; pracuje w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu; prof. dr hab. Henryk Machajewski – prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. archeologii i etnografii; prof. dr hab. inż. Jerzy Tyszer – profesor zwyczajny Politechniki Poznańskiej na katedrze Radiokomunikacji; prof. dr hab. Ryszard Wojciechowski – prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. wydziału Fizyki; prof. dr hab. Piotr Piotrowski – profesor Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. wydziału Historii Sztuki Nowoczesnej (zmarł 2.05.2015 r.); prof. Marek Ancukiewicz – profesor na Harwardzie (Harward Medical School), biomatematyk, mieszka w Massachusetts w USA; dr hab. Hanna Baranowska – adiunkt Katedry Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz– prof nadzwyczajny UAM, Instytut Lingwistyki Stosowanej; dr inż. Paweł Jeżowski – doktor nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej. Pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej na Wydziale Technologii Chemicznej; dr Katarzyna Kowalczewska-Madura – adiunkt Zakładu Ochrony Wód Wydziału Biologii UAM w Poznaniu; dr inż. Wiesław Kuczko – doktor nauk technicznych w zakresie szybkiego wytwarzania kompozytowych modeli z tworzyw sztucznych. Pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania. Dr hab. Artur Ciesielski – dr hab. chemii, pracownik Uniwersytetu i laboratorium ISIS w Strasbourgu, profesor wizytujący w Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista w dziedzinie chemii supramolekularnej, laureat konkursu Wybitny Polak we Francji, uhonorowany nagrodą Prix Jean Keplen Fundacji Saint Thomas za najlepszą pracę doktorską we Francji w 2011 roku; Dr hab. Przemysław Ostojski – dr hab. nauk prawnych, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, specjalista w dziedzinie postępowania administracyjnego.

SAMORZĄDOWCY:

Wojciech Ziętkowski – burmistrz miasta Środa Wlkp. od roku 2002 r., absolwent rocznika 1979/1980 r.; Jacek Piotrowski – dyrektor Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach; Marek Kostka – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp; Emilia Ostrowska – była dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., obecnie dyrektor Niepublicznego Gimnazjum KEGLIK, prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego; Jolanta Sołtysiak – dyrektor Średzkiego Ośrodka Kultury; Barbara Skowrońska – dyrektor Niepublicznej Szkoły w Pławcach; Marcin Bednarz – w 2015 r. został Starostą Powiatu Średzkiego, były naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji w Środzie Wlkp., przewodniczący Rady Powiatu; Paweł Dopierała – Przewodniczący Rady Miejskiej; Robert Kempa – burmistrz Dzielnicy Ursynów miasta stołecznego Warszawy.

LEKARZE:

Paweł Główczewski (Środa Wlkp.) – chirurg; Zbigniew Szymoniak (Środa Wlkp.) – ginekolog; Ewa Brambor (Środa Wlkp.) – lekarz rodzinny, specjalista chorób wewnętrznych; Jan Lis (Środa Wlkp.)- stomatolog; Danuta Wojciechowska-Lis (Środa Wlkp.) – stomatolog; Błażej Kaczmarek (Środa Wlkp.) – chirurg; Joanna Strycharz (Poznań) – pediatra; dr med. Robert Spławski – chirurg ortopeda, traumatolog, ur. 1963, ukończył SP3 w 1977r. W Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. profesora W. Degi w Poznaniu kieruje zespołem chirurgów i ortopedów specjalizujących się w rekonstrukcji dłoni pacjentów z wrodzonymi wadami dłoni lub po przebytych urazach i wypadkach. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego; Robert Spławski (Środa Wlkp. i Poznań) – chirurg ortopeda, traumatolog; Beata Kubiaczyk-Paluch (Poznań) – ginekolog; Agnieszka Rybarczyk-Kasiuchnicz (Środa Wlkp.) – internista; Arkadiusz Niklas (Środa Wlkp.) – angiolog.; Zofia Olkiewicz (Wojtera) – pediatra; Agnieszka Sobierajska (Sobkowiak) – pediatra; Wojciech Jaworski – lekarz rodzinny, pediatra; Irmina Wietlicka – internista; Rafał Waligóra (Warszawa) – kardiolog, ukończył specjalizację w dziedzinie kardiologii w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie Aninie.

NAUCZYCIELE:

Irena Kubiaczyk (Grabias) – uczyła w SP3; Lubomira Ferenc (Łobza) – uczyła w SP3; Aleksandra Szymenderska (Ferenc); Małgorzata Antkowiak (Machajewska); Jolanta Sobczak (Wieland); Regina Pieprzyk (Krzysztofiak); Mirosława Goślińska (Łuczak) – uczyła w SP3; Wiesława Konon-Wojciechowska (Konon) – uczy w SP3; Lucyna Sadowska (Kalicka) – uczyła w SP3; Michał KalickiAnna Gordziej (Bartkowiak) – długoletnia wizytatorka KO w Poznaniu; Romuald BukAlicja Jung (Ziembińska); Katarzyna Lepczyńska (Jankowska) – uczyła w SP3; Lidia Król (Dymińska) – uczyła w SP3; Alicja Nawracała (Gielniak); Renata Rudna (Wojtczak) – uczy w SP3; Iwona Krzemińska (Pamprowicz); Danuta Waligóra (Pamprowicz); Alicja Bartkowiak (Ruszkowska) – długoletnia dyrektor Przedszkola nr 2 w Środzie Wlkp.; Iwona Zandecka (Balbińska) – uczyła w SP3 i wieloletni wicedyrektor; Maria Kuczko (Mańkowska) – uczyła w SP3 i wieloletni wicedyrektor; Wanda Smolarz (Jaśkowiak) – długoletnia dyrektor szkoły w Tadeuszewie; Beata Walczak (Pietrzak) – uczy w SP3; Barbara Skowrońska (Katafiasz) – dyrektor szkoły w Pławcach; Ewa Cieślak (Katafiasz); Małgorzata Jeżowska (Płoszczyca) – uczy w SP3; Hanna Fąka (Płoszczyca) – uczyła w SP3; Regina Stanisławska (Owczarzak); Dagmara Godziewska (Maciejewska); Małgorzata Kaczmarek (Kasicka); Maria Rybaczewska (Borowczyk); Małgorzata Orłowska (Franke) – uczy w SP3; Aldona Jasińska-Kwiatkowska (Kwiatkowska) – uczy w SP3; Agata Dydymska (Juskowiak) – uczy w SP3; Natalia Kaleniewicz (Kobierska) – uczy w SP3; Agnieszka Stołowska (Rybka) – uczy w SP3; Justyna Kozak (Droździńska) – uczy w SP3; Magdalena Ottlik (Tomaszewska) – uczyła w SP3; Alina Grobelna (Krajewska); Małgorzata Cybichowska (Krajewska) – uczy w SP3; Arleta Marzyńska (Piotrowska) – uczy w SP3; Emilia Skrzypczak (Marzyńska); Mateusz MarzyńskiLidia Kaźmierczak (Jasińska); Emilia Nowaczyk (Jasińska); Katarzyna Kaczor (Jasińska); Katarzyna Światowy (Odalanowska); Arleta Piekarska (Świerkiel) – uczy w SP3; Joanna Cebulak (Bogdańska); Maria Plutowska (Tyszer); Lidia Banaszkiewicz (Pucek); Elżbieta PawlickaWanda Podolecka (Pucek); Zbigniew CichowlasAnna Kaczmarek (Cichowlas) – uczy w SP3; Wojciech GrząślewiczWojciech KarolczakAdam BramborJoanna Chudy (Erkier) – uczy w SP3; Agnieszka Stencel (Erkier); Hanna Nowicka (Zawodna); Hanna Sobik (Ratajska); Justyna Mazurczak (Durczak) – uczy w SP3; Anna Woźniak (Maćkowiak) – uczy w SP3; Violetta Sadzisz (Piotrowska); Izabela Erenc (Jackowiak); Barbara Gierczyńska (Niemier); Marek Kostka – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.; Kamila Jakubczyk – uczy w SP3; Monika Maciejewska (Dehr); Marlena SzymańskaMagdalena StratyńskaAgnieszka Baranowska-Doga (Baranowska); Anna Drzazgowska (Kuczko) – uczyła w SP3; Bartosz Rybko – uczy w SP3.

NAJLEPSI SPORTOWCY W HISTORII NASZEJ SZKOŁY:

Małgorzata Machajewska – pierwsza medalistka Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w reprezentacji województwa poznańskiego. W 1976 roku złota medalistka OIMSZ w sztafecie 4 x 600m, w 1977 r. szkolny rekord Polski na tym dystansie do dzisiaj nie pokonany. Srebrna medalistka Szkolnych Mistrzostw Polski w sztafecie przełajowej 10 x 800m w 1977 r.; Dorota Radziejewska – w 1976 roku złota medalistka OIMSZ w sztafecie 4 x 600m, w 1977 r. szkolny rekord Polski na tym dystansie do dzisiaj nie pokonany. Srebrna medalistka Szkolnych Mistrzostw Polski w sztafecie przełajowej 10 x 800m w 1977 r.; Mariola Ruszkowska – w 1976 roku złota medalistka OIMSZ w sztafecie 4 x 600m, w 1977 r. szkolny rekord Polski na tym dystansie do dzisiaj nie pokonany. Srebrna medalistka Szkolnych Mistrzostw Polski w sztafecie przełajowej 10 x 800m w 1977 r.; Arleta Piotrowska – w 1976 roku złota medalistka OIMSZ w sztafecie 4 x 600m, w 1977 r. szkolny rekord Polski na tym dystansie do dzisiaj nie pokonany. Srebrna medalistka Szkolnych Mistrzostw Polski w sztafecie przełajowej 10 x 800m w 1977 r.; Zbigniew Cichowlas – srebrny medalista Mistrzostw Polski Juniorów w sztafecie 4 x400m; Ryszard Chrapek – 3-krotnysrebrny medalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolarstwie szosowym, reprezentant kraju; Robert Pachura – złoty medalista Mistrzostw Polski Młodzików w skoku w dal; Romuald Siemieniec – 3-krotny medalista Mistrzostw Polski Juniorów w rzucie oszczepem; Krzysztof Czubaj – wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w biegach na 100 i 200m; Mariusz Rybaczewski – złoty medalista Mistrzostw Polski Młodzików w rzucie dyskiem 1 kg – 60,18m, rekordzista kraju, srebrny medalista OOM w rzucie dyskiem 1,5 kg, rekordzista Wielkopolski; Krzysztof Niemczal – brązowy medalista MPMŁ w chodzie na 3 km; Marek Muszyński – 2-krotny medalista MPMŁ w rzucie oszczepem; Jakub Dumanowski – brązowy i złoty medalista mistrzostw kraju w rzucie oszczepem – reprezentant Polski; Waldemar Jacków – brązowy medalista MPMŁ w pchnięciu kulą; Michał Jacków – akademicki Mistrz Polski w pchnięciu kulą; Krzysztof Jacków – złoty medalista ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w rzucie dyskiem – reprezentant Polski; Bartosz Springer – srebrny medalista Mistrzostw Polski Juniorów w biegu na 400m przez płotki – reprezentant Polski; Grzegorz Mroczyński – wielokrotny medalista mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych w hokeju na trawie, wielokrotny reprezentant Polski; Michał Nowak – wielokrotny medalista mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych w hokeju na trawie, wielokrotny reprezentant Polski; Michał Dydymski – wielokrotny medalista mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych w hokeju na trawie, wielokrotny reprezentant Polski; Marcin Wichłacz – wielokrotny medalista mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych w hokeju na trawie, wielokrotny reprezentant Polski; Ola Walkowiak – siatkarka, zawodniczka I- ligowej Nafty Piła; Sławomir Majchrzycki – wielokrotny medalista mistrzostw Polski w chodzie sportowym. Reprezentant Polski; Krzysztof Ziółkowski – medalista mistrzostw Polski w sztafecie 4 x 400m; Michał Kaczor – wielokrotny medalista mistrzostw Polski w biegach na 100 i 200m; Marta Maćkowiak – srebrna medalistka mistrzostw Polski w biegach przełajowych; Anna Bartkowiak – brązowy medal MPMŁ w chodzie na 3 km; Jerzy Owczarzak – wielokrotny medalista mistrzostw kraju w szachach, wielokrotny reprezentant Polski na mistrzostwach Europy i Świata; Krzysztof Kaźmierowski – mistrz Polski juniorów w zapasach, reprezentant kraju na mistrzostwach świata; Ewelina Machajewska – złoty medal mistrzostw Polski w skoku w da; Joanna Gabryelewicz – wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w biegach na 100 i 200m, reprezentantka kraju; Agnieszka Cichowlas – wielokrotna złota medalistka mistrzostw Polski w skoku w dal i trójskoku, reprezentantka kraju; Sonia Świetlik – 5 medali (w tym 4 złote) na finale krajowym w czwórboju lekkoatletycznym, rekordzistka Polski w tej konkurencji – 517 pkt., 3 medale mistrzostw Polski młodzików i juniorów w biegu na 300 i 400m przez płotki, reprezentantka kraju; Szymon Zieliński – wielokrotny medalista mistrzostw Polski w chodzie sportowym, reprezentant kraju na Pucharze Świata i Europy; Łukasz Śmigaj – brązowy medalista mistrzostw Europy w taekwondo olimpijskim w kategorii do 80 kg.

INNI:

Krzysztof Ancukiewicz – leśnik; Karol Kaczmarek – leśnik; Joanna Kaczmarek – prawnik; Agnieszka Grześkowiak – psycholog, pracownik PPP w Środzie Wlkp.; Grzegorz Rudny – muzyk, pianista; Wojciech Tkaczyk – architekt; Maciej Kiszewski – prawnik; Joanna Włodarczak (Bianek) – prawnik, pracuje w sądzie; Paweł Zieliński – średzki developer; Rafał Ratajczak – prezes firmy PW AMIGO w Zielniczkach, prezes POLONIA Środa; Martyna Krochmal (Dłubała) – Specjalista ds. Inwestycji przy Zarządzie Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego; od października 2014 r. Prezes Zarządu spółki córki banku (odrębny podmiot Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego) – Ergo-Kredyt Sp. zoo.; Łukasz Rzepka – komendant ZHP; Marek Gordziej – artysta muzyk; Ewa Gordziej-Niewczyk – psycholog biznesu, trener, wykładowca akademicki, specjalista HR. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorantka na Wydziale Psychologii SWPS. Autorka ponad 20 publikacji, promotorka ponad 50 prac dyplomowych z tematów ZZL. Dwukrotnie nagrodzona stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce. W 2014 roku otrzymała nagrodę I stopnia Rektora SWPS dla najlepszych doktorantów. Przedsiębiorca, finalistka plebiscytu Kobieta Przedsiębiorcza; Artur Ciesielski – laureat statuetki Wybitny Polak we Francji w kategorii Młody Polak we Francji. W uzasadnieniu kapituły konkursu czytamy “Kariera młodego polskiego chemika jest wyjątkowa. W ciągu niespełna dekady od zdania egzaminu dojrzałości, zdobył on uznanie najwybitniejszych uczonych w kraju, miedzy innymi prof. Bogdana Marcińca, członka rzeczywistego PAN i laureata Polskiego Nobla. Sukcesy we Francji zapewniła mu m.in. współpraca z prof. Jean-Marie Lehnem, laureatem Nagrody Nobla z 1987 r. oraz odkrycia naukowe, których dokonał w słynnym laboratorium ISIS w Strasburgu, gdzie jest aktualnie zatrudniony i niezwykle ceniony.”; Zbigniew Król – redaktor naczelny “Gazety Średzkiej”; Ks. dr Wiesław Garczarek – dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Skip to content