godlo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
w Środzie Wielkopolskiej

Administracja i obsługa

Pracę kancelaryjno-biurową sekretariatu szkoły organizują i koordynują panie: Ewa Rzepczyńska oraz pani Anita Stempin. Prowadzą między innymi ewidencję dzieci oraz księgi uczniów, realizują zapisy dzieci do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych, przygotowują i wydają legitymacje uczniowskie, duplikaty świadectw, zaświadczenia itp., a przede wszystkim służą nieocenioną pomocą dzieciom i ich rodzicom we wszystkich drobnych codziennych problemach.

Sekretariat czynny jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00.

O porządek w naszej szkole dba sztab osób. W większości są to panie dbające o czystość szkolnych sal i korytarzy. Dzięki ich pracy nasza szkoła jest czysta i zadbana. Natomiast wszelkimi naprawami oraz dbaniem o teren wokół szkoły zajmują się panowie. Do nich też zwracamy się, gdy trzeba coś przywiesić lub wnieść. Mamy również panie, które pomagają uczniom niepełnosprawnych. Cała obsługa dba o bezpieczeństwo naszych uczniów, pełniąc dyżury przy wejściach do szkoły.

Skip to content