godlo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
w Środzie Wielkopolskiej

Logopeda

Każdego roku w naszej szkole wszyscy potrzebujący uczniowie objęci są opieką logopedyczną. Na terenie szkoły funkcjonują dwa gabinety logopedyczne, w których fachową opiekę sprawują wykwalifikowani specjaliści. We wrześniu wszystkie dzieci z klas pierwszych diagnozowane są pod kątem wad wymowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rodzice otrzymują propozycję uczestnictwa dziecka w terapii logopedycznej. Seplenienie, reranie, elizje, substytucje i deformacje głosek to bardzo częste zaburzenia u najmłodszych dzieci. W skrajnych przypadkach mogą być przyczyną dysfunkcji w werbalnym porozumiewaniu się z nauczycielem i kolegą z klasy. Często przekładają się również na problemy z czytaniem i pisaniem.

Komunikacja językowa jest podstawową formą porozumiewania się z innymi ludźmi. Zajęcia logopedyczne poprzez ćwiczenia i prawidłowe wzorce artykulacyjne pomagają dzieciom w niwelowaniu wad wymowy, tym samym przyczyniają się do bardziej komfortowego porozumiewania z rówieśnikami. W naszej szkole ogromną role przykładamy do motywacji dziecka. Uczeń, który wie, co może osiągnąć ciężko pracując, z całą pewnością bardziej przykłada się do ćwiczeń. Terapia logopedyczna obejmuje usprawnienie narządów mowy, wywoływanie prawidłowych głosek, utrwalanie ich oraz automatyzację poprawnych wzorców w mowie potocznej. Zwłaszcza w dwóch ostatnich etapach niezbędna jest współpraca z rodzicami i nauczycielem.

Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną:

  • bądź w stałym kontakcie z logopedą aby na bieżąco pozyskać informacje o stanie mowy swojego dziecka,
  • dopilnuj, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne,
  • pomóż dziecku w domowych zajęciach aby mogło pracować w atmosferze spokoju,
  • chwal swoje dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie zmobilizuje je do wysiłku,
  • chwal i nagradzaj dziecko nie tylko za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek; spraw, aby praca z dzieckiem była przyjemna dla was obojga.
Skip to content