godlo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
w Środzie Wielkopolskiej

Pielęgniarka i stomatolog

Opiekę medyczną nad uczniami naszej szkoły sprawuje pielęgniarka dyplomowana pani Małgorzata Szymańska.

Gabinet pani pielęgniarki czynny jest od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00

Do zadań pielęgniarki szkolnej należy:

  • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • wykonanie i interpretacja testów przesiewowych,
  • zbieranie i analiza wyników badań do oceny zdrowia i rozwoju ucznia,
  • kontakt z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym,
  • edukacja zdrowotna,
  • zaopatrywanie gabinetu medycznego w materiały i pomoce wychowawczo-dydaktyczne,
  • współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Środzie Wlkp.

W szkole znajduje się również gabinet stomatologiczny, który prowadzi lek. stomat. Jarosław Zając.

  tel.:   692 483 292

 

 

 

Gabinet świadczy usługi stomatologiczne w zakresie:

  • profilaktyki próchnicy u dzieci,
  • profilaktyki ortodontycznej,
  • leczenia zębów.
Skip to content