godlo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
w Środzie Wielkopolskiej

Biblioteka

Serdecznie zapraszamy uczniów oraz ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej.

Nasza biblioteka posiada księgozbiór liczący ponad 10 tysięcy woluminów, w tym lektury szkolne, literaturę piękną: powieści, poezję, opowiadania, podania i legendy, komiksy; dla najmłodszych: bajeczki i wierszyki oraz literaturę popularnonaukową.

W księgozbiorze podręcznym (do korzystania na miejscu) znajdują się encyklopedie, słowniki, leksykony i atlasy.
Prenumerujemy również czasopisma dla dzieci: Junior, Lego Friends, Lego Star Wars, Lego City, Pets, oraz prasę fachową: Życie szkoły, Biblioteka w szkole.

Teraz możecie przeglądać zasoby biblioteki, a także rezerwować książki, korzystając
z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu (komputera, tabletu, smartfona…)

Zadania biblioteki szkolnej:

  • Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych.
  • Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej.
  • Udzielanie fachowej pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji.
  • Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
  • Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
  • Zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych.
  • Wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania.
  • Organizacja wystaw okolicznościowych i konkursów.
Skip to content