godlo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza
w Środzie Wielkopolskiej

Samorząd Uczniowski

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…
Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…
Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności…
To nie tylko praca, ale i walka. w obronie porządnych, dzielnych i słabych,
przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…

Janusz Korczak

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

  • p. Katarzyna Grząślewicz
  • p. Eliza Lewińska-Kaczmarek
  • p. Karolina Karpisiewicz
  • p. Sylwia Malinska
  • p. Katarzyna Markiewicz
  • p. Karolina Musielak
  • p. Ewelina Serdyńska
  • p. Oliwia Tomczyk

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem Samorządu Uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w Radzie Samorządu Uczniowskiego.

Samorząd Uczniowski powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców oraz administracji oświatowej. Członkowie Samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności.

Skip to content